Oferta


Nasze przedszkole to miejsce, gdzie dzieci w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze mogą rozwijać swój potencjał oraz się uczyć. Prowadzimy zajęcia, w których trakcie realizujemy nie tylko Podstawę Programową, ale również wspieramy dziecko w rozwijaniu jego zainteresowań. Uważamy, że jedna metoda w pracy z dziećmi to zdecydowanie za mało, dlatego kierujemy się zasadą „Sojuszu metod”, czyli wybieramy te, które są najbardziej wspierające dla naszych podopiecznych.Zajęcia w ramach podstawy programowej

1. Zajęcia z języka polskiego (mowa)

Zajęcia językowe wzbogacające zasób słownictwa biernego i czynnego, a także umiejętność poprawnego wypowiadania się pod względem gramatycznym, fleksyjnym i składniowym dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

2. Myślenie matematyczne

Rozwijanie umiejętności matematycznych, określonych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

3. Język angielski

Nauczanie języka angielskiego w naszym przedszkolu jest realizowane w sposób przyjazny i dostosowany do potrzeb oraz możliwości dzieci. Mamy własny autorski program do nauki języka.

4. Rytmika

To obszar edukacyjny, który pomaga rozwijać zdolności muzyczno-rytmiczne, motoryczne oraz kształtuje zainteresowanie muzyką i ruchem u naszych dzieci.

5. Zajęcia artystyczne (plastyczne, techniczne, teatralne)

Są doskonałym narzędziem do rozwijania kreatywności, wyobraźni i umiejętności manualnych dzieci.

6. Bajkoterapia

Podejście terapeutyczne, które wykorzystuje elementy bajek do wspierania rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego dzieci. Bajkoterapia jest skutecznym narzędziem w pracy nad różnymi obszarami rozwoju dziecka.

7. Zajęcia kulinarne

Dzieci wspólnie z nauczycielem przygotowują przeróżne smaczne potrawy.

8. Sensoplastyka

To forma kreatywnego zajęcia, która łączy elementy sensoryczne z plastycznymi. To metoda, która pozwala dzieciom na podejmowanie decyzji: „co chcę zrobić” i „jak chcę to zrobić”. Rozwija samodzielność i wiarę we własne możliwości. Jest to doskonałe narzędzie do rozwijania zdolności motorycznych, rozwijania zmysłów i wspierania ogólnego rozwoju dziecka w przedszkolu.

PS. Oto kilka pomysłów na sensoplastykę w przedszkolu: masy plastyczne, malowanie palcami, rysowanie na piasku, zabawy w wodzie, z błotem, kaszą, lodem, itp.

Zajęcia specjalistyczne

1. Logopedia

Obejmuje działania mające na celu wsparcie rozwoju mowy u dzieci, zwłaszcza w zakresie poprawy wymowy, rozwijania umiejętności komunikacyjnych i budowania świadomości fonetycznej.

2. Zajęcia z psychologiczno-terapeutyczne

Nasi psycholodzy w przedszkolu mają bardzo korzystny wpływ dla dzieci, rodziców i personelu pedagogicznego. Każdy z nich wspiera rozwój emocjonalny, społeczny i psychologiczny dzieci, identyfikuje ewentualne trudności oraz dostarcza wsparcie w rozwiązywaniu problemów.

3. Integracja sensoryczna (SI)

Integracja sensoryczna w przedszkolu to podejście terapeutyczne, które ma na celu wspieranie rozwoju dzieci poprzez stymulowanie i organizowanie bodźców sensorycznych. Poprawia to zdolności percepcyjne, motoryczne oraz integrację informacji sensorycznych, co wpływa pozytywnie na ogólny rozwój dziecka.

4. Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata Snoezelen to ściśle zaplanowana, w pełni kontrolowana przestrzeń, wypełniona przy pomocy bodźców: słuchowych, wzrokowych, dotykowych, węchowych, smakowych i kinestetycznych.

5. Zajęcia indywidualne wspomagające rozwój dziecka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Mają na celu wsparcie dzieci w rozwoju umiejętności oraz radzenie sobie z ewentualnymi trudnościami. W przedszkolu skupiają się głównie na przygotowaniu dzieci do szkoły poprzez rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i poznawczych.

Zajęcia specjalistyczne

1. Logopedia

Obejmuje działania mające na celu wsparcie rozwoju mowy u dzieci, zwłaszcza w zakresie poprawy wymowy, rozwijania umiejętności komunikacyjnych i budowania świadomości fonetycznej.

2. Zajęcia z psychologiczno-terapeutyczne

Nasi psycholodzy w przedszkolu mają bardzo korzystny wpływ dla dzieci, rodziców i personelu pedagogicznego. Każdy z nich wspiera rozwój emocjonalny, społeczny i psychologiczny dzieci, identyfikuje ewentualne trudności oraz dostarcza wsparcie w rozwiązywaniu problemów.

3. Integracja sensoryczna (SI)

Integracja sensoryczna w przedszkolu to podejście terapeutyczne, które ma na celu wspieranie rozwoju dzieci poprzez stymulowanie i organizowanie bodźców sensorycznych. Poprawia to zdolności percepcyjne, motoryczne oraz integrację informacji sensorycznych, co wpływa pozytywnie na ogólny rozwój dziecka.

4. Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata Snoezelen to ściśle zaplanowana, w pełni kontrolowana przestrzeń, wypełniona przy pomocy bodźców: słuchowych, wzrokowych, dotykowych, węchowych, smakowych i kinestetycznych.

5. Zajęcia indywidualne wspomagające rozwój dziecka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Mają na celu wsparcie dzieci w rozwoju umiejętności oraz radzenie sobie z ewentualnymi trudnościami. W przedszkolu skupiają się głównie na przygotowaniu dzieci do szkoły poprzez rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i poznawczych.

Zajęcia dodatkowe

1. Zajęcia ogólnoruchowe z DRUŻYNĄ KANGURA — Przedszkoliada

Prowadzący: Instruktorzy Przedszkoliady

Zabawa poprzez sport, zajęcia rozwijające sprawność ogólno-ruchową, umiejętność współpracy i postawy fair play. Podstawy piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej.

2. Szachy ze SZKOŁĄ SZACHOWĄ CZARNY KOŃ

Prowadzący: Instruktorzy Szkoły

Rozwijanie logicznego, geometrycznego myślenia, konsekwencji i umiejętności podejmowania decyzji, kultury, współzawodnictwa, zwycięstwa i porażki.

3. Tańce z KONSTANTIN ART SCHOOL

Prowadzący: Konstanty Kasprzak

Rozwijanie poczucia rytmu, umiejętności tanecznych, świadomości własnego ciała.

4. Basen — SWIM ART SZKOŁA PŁYWANIA

Prowadzący: Instruktorzy SWIM ART.

Nauka pływania, zabawy w wodzie, ćwiczenia oddechowe, przełamywanie lęków.

5. Matematyka z AKADEMIĄ LOGICZNEGO MYŚLENIA I MATEMATYKI

Prowadzący: Monika Sawicka

Warsztatowe zajęcia logicznego myślenia — zajęcia z wykorzystaniem łamigłówek, gier, penów drukujących 3D, robotów i klocków konstrukcyjnych. Zajęcia skoncentrowane są na rozwoju umiejętności matematycznych, w tym umiejętności logicznego myślenia.

6. Chemia z Lab of Life

Prowadzący: Wojciech Sudnicki

Warsztatowe zajęcia chemiczne, podczas których dzieci samodzielnie wykonują ciekawe eksperymenty. Tematyka zajęć zahacza o zajęcia sensoryczne, rozwój motoryki małej, badania wielozmysłowe.

7. Nocki (również dla Dzieci spoza naszego przedszkola)

Nocki w Nowej Bajce to prawdziwe nocne spotkania dla małych poszukiwaczy przygód! Za każdym razem na naszych małych gości czeka moc atrakcji i wspaniałej zabawy! A wszystko to pod czujnym okiem naszego troskliwego personelu! Nocne spotkania w naszym przedszkolu odbywają się cyklicznie i za każdym razem w innej tematyce! Raz przenosimy się na morze i jesteśmy Piratami innym razem Postaciami z Bajek! Jedno jest pewne, nasze wspólne zabawy są tak absorbujące, że dzieci nie chcą wracać do domu! 😉
Ahoj przygodo!

Organizujemy

1. Imprezy i uroczystości przedszkolne

Pasowanie Przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Festyny Rodzinne, Dzień Sportu i Zdrowia, Dzień Kultury i Tradycji itp

2. Dni nietypowe

Dzień Ziemniaka, Dzień Zdrowego Śniadania, Dzień Kulinarny, Dzień Super Bohaterów, Dzień Przygody w Kosmosie itp.

3. Warsztaty dla Rodziców (również dla Rodziców Dzieci spoza naszego przedszkola)

Organizujemy spotkania z ekspertami, takimi jak psychologowie, pedagodzy czy specjaliści ds. rozwoju dzieci, którzy prowadzą warsztaty dla rodziców na temat różnych aspektów wychowania i rozwoju dzieci. To ważny element współpracy między przedszkolem a rodzicami wspierający rozwój dzieci i budowanie więzi rodzinnych. Pozwalają one rodzicom na aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola swojego dziecka oraz nauczycielom na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań rodziców.

4. Wycieczki tematyczne

To doskonały sposób na edukację poza murami przedszkola, gdzie dzieci mogą zdobywać wiedzę poprzez doświadczenie i praktykę. Organizujemy wycieczki do: zoo, teatru, kina, muzeum, parków tematycznych, lasów, na farmy itp.

5. Konkursy

Organizujemy

1. Imprezy i uroczystości przedszkolne

Pasowanie Przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Festyny Rodzinne, Dzień Sportu i Zdrowia, Dzień Kultury i Tradycji itp

2. Dni nietypowe

Dzień Ziemniaka, Dzień Zdrowego Śniadania, Dzień Kulinarny, Dzień Super Bohaterów, Dzień Przygody w Kosmosie itp.

3. Warsztaty dla Rodziców (również dla Rodziców Dzieci spoza naszego przedszkola)

Organizujemy spotkania z ekspertami, takimi jak psychologowie, pedagodzy czy specjaliści ds. rozwoju dzieci, którzy prowadzą warsztaty dla rodziców na temat różnych aspektów wychowania i rozwoju dzieci. To ważny element współpracy między przedszkolem a rodzicami wspierający rozwój dzieci i budowanie więzi rodzinnych. Pozwalają one rodzicom na aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola swojego dziecka oraz nauczycielom na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań rodziców.

4. Wycieczki tematyczne

To doskonały sposób na edukację poza murami przedszkola, gdzie dzieci mogą zdobywać wiedzę poprzez doświadczenie i praktykę. Organizujemy wycieczki do: zoo, teatru, kina, muzeum, parków tematycznych, lasów, na farmy itp.

5. Konkursy

PRAKTYCZNE
WSKAZÓWKI PORADY MATERIAŁY EDUKACYJNE

dla rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swojego dziecka jeszcze bardziej

1. Edukacja i rozwój dziecka.
2. Zdrowie i bezpieczeństwo.
3. Współpraca z rodzicami.
4. Adaptacja dzieci w przedszkolu.
5. Kreatywność i sztuka.

6. Zabawy i aktywność fizyczna.
7. Nowości i trendy w edukacji.
8. Sezonowe wydarzenia i święta.
9. Książki i literatura dla dzieci/rodziców.
10. Świat przyrody i nauka.

dołącz do naszego bezpłatnego newslettera

lokalizacja

ul. Haliny Poświatowskiej 2,
45-003 Opole

Przedszkole czynne

Poniedziałek - Piątek:
7:00 - 17:00