Przedszkole promujące zdrowie

Zdrowe Przedszkole

Nasze Przedszkole od lat uczestniczy w programie „Szkoły i przedszkola promujące zdrowie”. Głównym celem projektu jest rozwijanie w dzieciach prawidłowych nawyków dbania o własne zdrowie, które pozostaną z nimi na lata.

W poprzednich latach zrealizowaliśmy następujące bloki tematyczne:

  • rok szkolny 2021/2022 — Zdrowe żywienie,
  • rok szkolny 2022/2023 — Ruch.

W bieżącym roku szkolnym skupiamy się na realizacji treści związanych z kształtowaniem prawidłowych nawyków związanych z higieną osobistą dzieci i młodzieży.

W kontekście wydarzeń, które miały i mają miejsce na świecie w ostatnim czasie, temat ten jest bardzo ważny. Głównym celem podejmowanych przez nas działań jest wsparcie dziecka w wyrabianiu prawidłowych nawyków związanych z utrzymaniem higieny osobistej, a poprzez to wzmocnienie zdrowia oraz rozwijanie pełnej sprawności i aktywności fizycznej, psychicznej i umysłowej organizmu człowieka w każdym wieku. Zadaniem higieny osobistej jest także ochrona organizmu przed chorobami.

Higiena osobista to pojęcie szerokie, wiąże się z nim szereg innych pojęć, takich jak:

  • Odżywianie,
  • Korzystanie ze świeżego powietrza,
  • Troska o układ nerwowy i narządy zmysłów,
  • Rozwijanie czynnej postawy zapobiegającej chorobom i infekcjom,
  • Kształtowanie pozytywnego stosunku do lekarza.

PRAKTYCZNE
WSKAZÓWKI PORADY MATERIAŁY EDUKACYJNE

dla rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swojego dziecka jeszcze bardziej

1. Edukacja i rozwój dziecka.
2. Zdrowie i bezpieczeństwo.
3. Współpraca z rodzicami.
4. Adaptacja dzieci w przedszkolu.
5. Kreatywność i sztuka.

6. Zabawy i aktywność fizyczna.
7. Nowości i trendy w edukacji.
8. Sezonowe wydarzenia i święta.
9. Książki i literatura dla dzieci/rodziców.
10. Świat przyrody i nauka.

dołącz do naszego bezpłatnego newslettera

lokalizacja

ul. Haliny Poświatowskiej 2,
45-003 Opole

Przedszkole czynne

Poniedziałek - Piątek:
7:00 - 17:00