O nas

Nasze Standardy

Edukacja i rozwój

W naszym przedszkolu bardzo ważne są relacje! Relacje dzieci z personelem, relacje pomiędzy dziećmi, relacje personelu z rodzicami. Wierzymy, że Edukacja to relacja! Wystarczy spojrzeć na najbardziej efektywne systemy edukacyjne (np. fiński) – w nich relacje są podstawą dla efektywnej nauki i szeroko pojętego rozwoju dziecka. Nad edukacją i rozwojem dzieci w naszym przedszkolu czuwa sztab specjalistów: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciele współorganizujący, psycholog, logopeda, terapeuta SI, rehabilitant, pedagog.

Bezpieczeństwo dzieci

Bezpieczeństwo dzieci to podstawa! Nad bezpiecznym pobytem dziecka w naszym przedszkolu czuwa cała nasza kadra. Pozytywne relacje pozwalają wytwarzać bezpieczną atmosferę sprzyjającą zdrowemu rozwojowi oraz procesowi uczenia się dziecka.

Jak Pracujemy

Pracujemy w oparciu o „Nurty Nowego Wychowania” czerpiąc szczególnie z Koncepcji Planu daltońskiego i Metody Projektu edukacyjnego. Nasze innowacyjne podejście do planowania zajęć i organizacji przestrzeni przedszkolnej, to coś, co nas wyróżnia. Podstawą naszych codziennych zajęć jest rozwój dziecka poprzez różnorodne, kreatywne zajęcia i aktywności.

Partnerstwo z Rodzicami

Partnerstwo z rodzicami naszych dzieci jest dla nas szczególnie ważne. Już w trakcie samej adaptacji staramy się budować pozytywne relacji i zaufanie podczas wspólnie spędzanego czasu w przedszkolu. Wiemy, że dla rozwoju dziecka, a także późniejszych sukcesów edukacyjnych Rodzic i jego zaangażowanie w ten proces ma ogromne znaczenie. Organizujemy liczne spotkania, warsztaty i inne formy współpracy z rodzicami, a nasza kultura pracy jest oparta o współpracę, wzajemny szacunek i zaufanie.

Pasja i zaangażowanie

Pasja do pracy z dziećmi i dbałość o ich wszechstronny i harmonijny rozwój jest fundamentem pracy w naszym przedszkolu. Nasze zaangażowanie w tworzenie pozytywnej, radosnej i bezpiecznej atmosfery jest podstawą dla edukacji dzieci oraz współpracy z rodzicami. Wiemy, że dla dzieci bardzo ważne jest zaangażowanie nauczyciela. Obserwują Go i angażują się w taki sam sposób. Bo żeby zapalać innych, samemu trzeba płonąć! Nasi nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach.

Komunikacja

Skuteczna komunikacja jest dla nas kluczowa. Komunikacja w edukacji to fundament, na którym można i trzeba budować! Komunikowanie jest zdolnością wymiany informacji z ludźmi oraz zrozumienia, jakie informacje i uczucia zostały przekazane. To bardzo ważne, aby rozumieć się wzajemnie. Dlatego nasi Nauczyciele są zawsze otwarci i chętni do rozmowy, organizują spotkania indywidualne z rodzicami oraz komunikują się poprzez aplikację LiveKid, a wszystko to aby przekazywać Rodzicom wszystkie ważne informacje związane z rozwojem ich dziecka.

Stosujemy nowatorskie metody

Koncepcja planu daltońskiego

Metoda projektu edukacyjnego

Koncepcja planu daltońskiego

Koncepcja planu daltońskiego — opiera się na 4 filarach: rozwijaniu samodzielności, odpowiedzialności za powierzone zadania, umiejętności współpracy, oraz refleksji.

Filary te tworzą podstawy życia społecznego. Dzieci uczą się umiejętności, którymi będą mogły wykazać się w dorosłym życiu. Dzięki samodzielnej pracy w przedszkolu odkrywają swoje możliwości, rozwijają umiejętności i kształtują poczucie własnej wartości i sprawczości! Współpracując, uczą się, że nie z każdym muszą się przyjaźnić, ale z każdym powinny umieć współpracować. Dokonując refleksji swojej pracy wiedzą, w czym są dobre, a nad czym jeszcze powinny popracować.

Proces dydaktyczno-wychowawczy w edukacji daltońskiej oparty jest na wizualizacji, na takiej organizacji przestrzeni, żeby dzieci samodzielnie mogły odnajdywać się w przedszkolnej rzeczywistości, oraz żeby jak najwięcej samodzielności im dawać. Znajdujące się w sali kolorowe wizualizacje, pozwalają dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w grupie a instrukcje czynnościowe ułatwiają im samodzielne wykonywanie stawianych przed nimi zadań. Dziecko nie potrzebuje pomocy podczas porządkowania sali, układania zabawek czy książek. Dzięki odpowiednio przygotowanym nieszablonowym środkom dydaktycznym, organizacji przestrzeni, wydzieleniu miejsc, kącików do działań tematycznych i zgromadzeniu w nich odpowiednich materiałów dydaktycznych, dzieci mają ogromną szansę na swobodne podejmowanie samodzielnych działań.

Koncepcja planu daltońskiego

Koncepcja planu daltońskiego — opiera się na 4 filarach: rozwijaniu samodzielności, odpowiedzialności za powierzone zadania, umiejętności współpracy, oraz refleksji.

Filary te tworzą podstawy życia społecznego. Dzieci uczą się umiejętności, którymi będą mogły wykazać się w dorosłym życiu. Dzięki samodzielnej pracy w przedszkolu odkrywają swoje możliwości, rozwijają umiejętności i kształtują poczucie własnej wartości i sprawczości! Współpracując, uczą się, że nie z każdym muszą się przyjaźnić, ale z każdym powinny umieć współpracować. Dokonując refleksji swojej pracy wiedzą, w czym są dobre, a nad czym jeszcze powinny popracować.

Proces dydaktyczno-wychowawczy w edukacji daltońskiej oparty jest na wizualizacji, na takiej organizacji przestrzeni, żeby dzieci samodzielnie mogły odnajdywać się w przedszkolnej rzeczywistości, oraz żeby jak najwięcej samodzielności im dawać. Znajdujące się w sali kolorowe wizualizacje, pozwalają dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w grupie a instrukcje czynnościowe ułatwiają im samodzielne wykonywanie stawianych przed nimi zadań. Dziecko nie potrzebuje pomocy podczas porządkowania sali, układania zabawek czy książek. Dzięki odpowiednio przygotowanym nieszablonowym środkom dydaktycznym, organizacji przestrzeni, wydzieleniu miejsc, kącików do działań tematycznych i zgromadzeniu w nich odpowiednich materiałów dydaktycznych, dzieci mają ogromną szansę na swobodne podejmowanie samodzielnych działań.

Metoda projektu edukacyjnego

Metoda projektu edukacyjnego – to praca opierająca się na zainteresowaniach dzieci. To dzieci z pomocą nauczyciela wybierają temat projektu i to dzieci poprzez swoja ciekawość poznawczą wyznaczają kierunki pracy. W pierwszej kolejności nauczyciel w oparciu o obserwację dzieci, ich zainteresowania wybiera temat projektu. Następnie dzieci tworzą tzw. Siatkę pojęć – czyli co już wiemy o temacie projektu i siatkę pytań – czyli czego chcielibyśmy się jeszcze dowiedzieć. Wspólnie z nauczycielem i rodzicami aktywnie poszukują odpowiedzi na postawione przez siebie pytania poprzez realizację różnych działań edukacyjnych (np.wycieczki, spotkania ze specjalistami, poszukiwanie wiedzy w różnych innych dostępnych źródłach itp.). Finałem jest organizacja uroczystości dla dzieci i rodziców, podczas której dzieci mogą się wykazać zdobytą wiedzą oraz wspólnie świętować zakończenie projektu.

“Dzieci nie interesują się danym przedmiotem nauczania, dzieci interesują się sposobem, w jaki ich nauczyciel interesuje się tym przedmiotem.”
Marek Kaczmarzyk

“Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko, co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno.”
Helen Parkhurst, motto edukacji daltońskiej

Poznaj naszą kadrę

Anna Pacholik Dyrektor Przedszkola

Anna Pacholik

Dyrektor przedszkola | Członek zarządu

medal icon

Jestem nauczycielem nurtów tzw. Nowego Wychowania, który szeroko pojęte dobro dziecka stawia w centrum edukacji.

Dla mnie jako dyrektora najważniejszym zadaniem jest tworzenie bezpiecznej i przyjaznej dzieciom przestrzeni, w której będą mogły harmonijnie się rozwijać, zdobywać wiedzę oraz nabywać nowych umiejętności.

Przeczytaj więcej arrow_right icon

Pawlak Aleksandra - Manager, członek zarządu

Aleksandra Pawlak

Manager | Członek zarządu

medal icon

Moja decyzja o prowadzeniu przedszkola była motywowana kilkoma czynnikami: to połączenie zaangażowania społecznego, chęć wpływu na rozwój małych umysłów i tworzenie pozytywnej przestrzeni edukacyjnej jej najmłodszych.

Uwielbiam dzieci za to, jaką tworzą atmosferę radości, jak się uczą poprzez zabawę oraz jak wspólnie odkrywają świat.

Przeczytaj więcej arrow_right icon

Emilia Nowak

Emilia Nowak

Nauczyciel

medal icon

Jestem Nauczycielem Wychowania Przedszkolnego. Ukończyłam liczne kursy doskonalące m.in.: „Sensoplastykę — I stopnia”, „Terapię ręki”. Jestem też Trenerem Kompetencji Społecznych.

Przeczytaj więcej arrow_right icon

Justyna Młynarczyk

Justyna Młynarczyk

Nauczyciel

medal icon

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagogiem, prowadzę zajęcia z Terapii Ręki oraz Zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Przeczytaj więcej arrow_right icon

Karolina Mateja

Karolina Mateja

Nauczyciel | Nauczyciel języka angielskiego

medal icon

Jestem życzliwie nastawionym do świata pedagogiem dostrzegającym wyjątkowość w każdym dziecku; a także ambitnym i zaangażowanym w swoją pracę człowiekiem.

Przeczytaj więcej arrow_right icon

Paulina Ślusarczyk-Rakoczy

Paulina Ślusarczyk-Rakoczy

Nauczyciel | Psycholog

medal icon

Jestem psychologiem, terapeutą dzieci i młodzieży oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Posiadam wykształcenie z zakresu pedagogiki specjalnej — edukacji, terapii i wspomagania osób w spektrum autyzmu. Jestem też trenerem TUS-u, AAC, terapeutką ręki i snoezelen.

Przeczytaj więcej arrow_right icon

Natalia Niedzielska

Natalia Niedzielska

Nauczyciel | Terapeuta

medal icon

Na co dzień pracuję z dziećmi ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi. Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej oraz pedagogiem specjalnym z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Przeczytaj więcej arrow_right icon

Monika Majszczyk

Monika Majszczyk

Psycholog

medal icon

Jestem psychologiem, terapeutą osób w Spektrum Autyzmu.

Pracuję zgodnie z potrzebami dzieci, traktuję je bardzo podmiotowo. W codziennej pracy bardzo ważnym dla mnie jest zespół ludzi, z którymi współpracuję.

Przeczytaj więcej arrow_right icon

Dominika Kopacka-Świątkiewicz

Dominika Kopacka-Świątkiewicz

Psycholog | Logopeda

medal icon

Jestem psychologiem, logopedą i nauczycielem współorganizującym kształcenie specjalne dzieci w spektrum autyzmu. W pracy opieram się na zasadzie „edukacja to relacja”. Staram się łączyć różne metody i techniki terapeutyczne, aby jak najskuteczniej wspierać dzieci w rozwoju.

Przeczytaj więcej arrow_right icon

Barbara Bartek

Barbara Bartek

Pomoc nauczyciela

medal icon

Pracuję jako pomoc nauczyciela przedszkola w najstarszej grupie. Lubię pomagać tworzyć pomoce dydaktyczne i rozmawiać z dziećmi. Pracuję rzetelnie i dokładnie. Jeśli tylko mogę, to każdemu pomagam, na tyle, ile ja sama potrafię.

Przeczytaj więcej arrow_right icon

Kamila Galińska

Kamila Galińska

Pomoc nauczyciela

medal icon

Jestem osobą ciekawą świata, troskliwą, stale poszukującą nowej wiedzy i doświadczeń. Jestem kochająca żoną i mamą.

Pracuję z pełnym zaangażowaniem i oddaniem dla dzieci.

Przeczytaj więcej arrow_right icon

Iryna Tkachova

Iryna Tkachova

Pomoc nauczyciela

medal icon

Jestem kobietą, która kocha pokój, swoją rodzinę. Jestem oazą spokoju.

W pracy angażuję się na 100%. Rzetelnie wykonuję wszystkie swoje obowiązki. Opieka nad dziećmi jest dla mnie przyjemnością. Jestem uważna na ich potrzeby.

Przeczytaj więcej arrow_right icon

Magdalena Kwaśny

Magdalena Kwaśny

Pomoc nauczyciela

medal icon

Jestem pomocą nauczyciela w najmłodszej grupie. Praca z maluszkami jest wyjątkowa, na co dzień trzeba wykazać się nie tylko dużą kreatywnością, ale również wrażliwością na potrzeby dzieci.

Przeczytaj więcej arrow_right icon

Grażyna Oliwa

Grażyna Oliwa

Szefowa kuchni | Intendentka

medal icon

Jestem kobietą, matką i babcią, miłośniczką zwierząt.

Pracuję z pasją i zaangażowaniem. Jestem kucharką, dla której praca jest pasją. Uwielbiam przygotowywać posiłki dla dzieci. Dużą radość sprawia mi, kiedy dzieci są syte, bo najedzone dziecko to szczęśliwe dziecko.

Przeczytaj więcej arrow_right icon

Lucyna Romkowska

Lucyna Romkowska

Pomoc kuchenna

medal icon

Jestem wyjątkową kombinacją moich doświadczeń, wartości, pasji, relacji. Pracuję jako pomoc w kuchni, wspólnie z Szefową kuchni przygotowuję posiłki. Również troszczę się o to, by miejsce pracy było utrzymane w porządku i czystości, pilnuję przestrzegania procedur, zasad oraz standardów sanitarnych. Swoją pracę wykonuję solidnie.

Przeczytaj więcej arrow_right icon

PRAKTYCZNE
WSKAZÓWKI PORADY MATERIAŁY EDUKACYJNE

dla rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swojego dziecka jeszcze bardziej

1. Edukacja i rozwój dziecka.
2. Zdrowie i bezpieczeństwo.
3. Współpraca z rodzicami.
4. Adaptacja dzieci w przedszkolu.
5. Kreatywność i sztuka.

6. Zabawy i aktywność fizyczna.
7. Nowości i trendy w edukacji.
8. Sezonowe wydarzenia i święta.
9. Książki i literatura dla dzieci/rodziców.
10. Świat przyrody i nauka.

dołącz do naszego bezpłatnego newslettera

lokalizacja

ul. Haliny Poświatowskiej 2,
45-003 Opole

Przedszkole czynne

Poniedziałek - Piątek:
7:00 - 17:00